transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Confessions of the Soul. Genuineness Assessment in Asylum Cases on Religion and Sexuality as Technical Violence.

Författare och institution:
Hanna Wikström (Institutionen för socialt arbete)
Publicerad i:
Arbetande paperkonferens i Socialt arbete, Socialhögskolan Lunds universitet, 23-24 maj s. 40
Publikationstyp:
Konferensbidrag, refereegranskat
Publiceringsår:
2016
Språk:
engelska
Sammanfattning (abstract):
Epistemologiska och ontologiska aspekter av asylprövning.
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Sociologi
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Juridik ->
Juridik och samhälle
Nyckelord:
Asylbedömning, genuinitet, trovärdighetsbedömning, religion, sexualitet, byråkratiskt våld
Postens nummer:
237222
Posten skapad:
2016-06-02 13:44

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007