transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Allemansrätten: en internationell förebild?

Författare och institution:
Filippo Valguarnera (Juridiska institutionen)
Publicerad i:
Nordisk miljörättslig tidskrift, ( 1 ) s. 147-159
ISSN:
2000-4273
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2016
Språk:
svenska
Fulltextlänk:
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Juridik
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Juridik ->
Juridik och samhälle
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Juridik ->
Juridik och samhälle ->
Komparativ rätt
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Juridik ->
Juridik och samhälle ->
Miljörätt
Nyckelord:
allemansrätten, right to roam, komparativ rätt
Postens nummer:
237219
Posten skapad:
2016-06-02 13:36
Posten ändrad:
2016-06-07 08:50

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007