transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Restriction to symmetric subgroups of unitary representations of rank one semisimple Lie groups

Författare och institution:
B. Speh (-); Genkai Zhang (Institutionen för matematiska vetenskaper, Chalmers/GU)
Publicerad i:
Mathematische Zeitschrift, 283 ( 1-2 ) s. 629-647
ISSN:
0025-5874
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2016
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Sammanfattning (abstract):
We consider the spherical complementary series of rank one Lie groups H-n = SO0(n, 1; F) for F = R, C, H. We prove that there exist finitely many discrete components in its restriction under the subgroup Hn-1 = SO0(n - 1, 1; F). This is proved by imbedding the complementary series into analytic continuation of holomorphic discrete series of G(n) = SU (n, 1), SU (n, 1) x SU (n, 1) and SU (2n, 2) and by the branching of holomorphic representations under the corresponding subgroup G(n-1).
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
NATURVETENSKAP ->
Matematik
Nyckelord:
spherical principal series, intertwining-operators, discrete components, ramanujan duals, transform, domains, spaces, real, Mathematics
Postens nummer:
237215
Posten skapad:
2016-06-02 13:03
Posten ändrad:
2016-06-10 13:34

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007