transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Invandringen på ledarsidorna i svensk nationell dagspress 2010–2015

Författare och institution:
Niklas Bolin (-); Jonas Hinnfors (Statsvetenskapliga institutionen); Jesper Strömbäck (Institutionen för journalistik, medier och kommunikation (JMG))
Publicerad i:
Migrationen i medierna – men det får en väl inte prata om, s. 192–211
ISBN:
978-91-980631-8-9
Publikationstyp:
Kapitel
Förlag:
Institutet för Mediestudier
Förlagsort:
Stockholm
Publiceringsår:
2016
Språk:
svenska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Statsvetenskap ->
Statsvetenskap (exklusive studier av offentlig förvaltning och globaliseringsstudier)
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Medie- och kommunikationsvetenskap ->
Medievetenskap
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Medie- och kommunikationsvetenskap ->
Kommunikationsvetenskap
Nyckelord:
Ledarjournalistik, ledarsidor, svensk press, invandring, integration, gestaltning
Postens nummer:
237203
Posten skapad:
2016-06-01 21:49

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007