transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Characteristic polynomial patterns in difference sets of matrices

Författare och institution:
Michael Björklund (Institutionen för matematiska vetenskaper, matematik, Chalmers/GU); A. Fish (-)
Publicerad i:
Bulletin of the London Mathematical Society, 48 ( 2 ) s. 300-308
ISSN:
0024-6093
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2016
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Sammanfattning (abstract):
We show that for every subset E of positive density in the set of integer square-matrices with zero traces, there exists an integer k >= 1 such that the set of characteristic polynomials of matrices in E - E contains the set of all characteristic polynomials of integer matrices with zero traces and entries divisible by k. Our theorem is derived from results by Benoist-Quint on measure rigidity for actions on homogeneous spaces.
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
NATURVETENSKAP ->
Matematik
Postens nummer:
237198
Posten skapad:
2016-06-01 17:13
Posten ändrad:
2016-06-22 10:04

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007