transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

NIPT är ett genombrott i fosterdiagnostiken: Träffsäker metod ger färre invasiva provtagningar – men gamla etiska frågor blir åter aktuella

NIPT is a breakthrough in prenatal testing: Precise method can reduce invasive samples - but old ethical issues are re-actualised

Författare och institution:
Bo Jacobsson (Institutionen för kliniska vetenskaper, sektionen för kvinnors och barns hälsa, Avdelningen för obstetrik och gynekologi); Christian Munthe (Institutionen för filosofi, lingvistik och vetenskapsteori); Sissel Saltvedt (-); Ylva Carlsson (-); Peter Lindgren (-); Erik Iwarsson (-)
Publicerad i:
Läkartidningen, 113 ( 22-23 ) s. DXMP
ISSN:
0023-7205
Publikationstyp:
Artikel, forskningsöversikt
Publiceringsår:
2016
Språk:
svenska
Fulltextlänk:
Fulltextlänk (lokalt arkiv):
Sammanfattning (abstract):
Genom att analysera foster-DNA i den gravida kvinnans blod (NIPT) kan man med mycket stor träffsäkerhet upptäcka kromosomavvikelser. NIPT är ett genombrott. Den övergripande bilden av det fosterdiagnostiska området är dock komplicerad, och flera kunskapsområden utvecklas parallellt. En viktig del i ett fosterdiagnostiskt erbjudande är att det bygger på frivillighet och att kvinnan kan göra ett informerat val. Kliniskt användande av NIPT måste kvalitetssäkras i ett fostermedicinskt register som omfattar prov från både offentlig och privat verksamhet. Åldersgränser ska inte tillämpas vid erbjudande om fosterdiagnostik.
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Medicinska grundvetenskaper ->
Medicinsk genetik
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Klinisk medicin ->
Reproduktionsmedicin och gynekologi
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Hälsovetenskaper ->
Medicinsk etik
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Annan samhällsvetenskap ->
Övrig annan samhällsvetenskap ->
Teknik och social förändring
HUMANIORA ->
Filosofi, etik och religion ->
Filosofi ->
Praktisk filosofi
HUMANIORA ->
Filosofi, etik och religion ->
Etik
Nyckelord:
fosterdiagnostik, NIPT, ultraljud, etik, KUB, sjukvårdspolitik
Postens nummer:
237169
Posten skapad:
2016-06-01 09:33
Posten ändrad:
2016-09-02 14:12

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007