transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Policyidéer för svensk skola

Författare och institution:
Jan-Eric Gustafsson (Institutionen för pedagogik och specialpedagogik); Sverker Sörlin (-); Jonas Vlachos (-)
ISBN:
978-91-86949-77-8
Antal sidor:
144
Publikationstyp:
Bok
Förlag:
SNS Förlag
Förlagsort:
Stockholm
Publiceringsår:
2016
Språk:
svenska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Utbildningsvetenskap ->
Pedagogik
Postens nummer:
237161
Posten skapad:
2016-05-31 22:36

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007