transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Kommentar angående Läkarförbundets motion om samvetsklausul gällande otestade "läkemedel"

Författare och institution:
Christian Munthe (Institutionen för filosofi, lingvistik och vetenskapsteori & Centrum för etik, juridik och mental hälsa)
Publicerad i:
Humanistbloggen, s. 2016-05-31
Publikationstyp:
Artikel, övrig
Publiceringsår:
2016
Språk:
svenska
Fulltextlänk:
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Hälsovetenskaper ->
Medicinsk etik
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Juridik ->
Juridik och samhälle
HUMANIORA ->
Filosofi, etik och religion ->
Filosofi ->
Praktisk filosofi
HUMANIORA ->
Filosofi, etik och religion ->
Etik
Nyckelord:
samvetsklausul, Läkarförbundet, Svenska läkaresällskapet, Vidarkliniken, alternativ medicin
Postens nummer:
237137
Posten skapad:
2016-05-31 14:41

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007