transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Increase in pollen sensitization in Swedish adults and protective effect of keeping animals in childhood.

Författare och institution:
Anders Bjerg (Krefting Research Centre & Institutionen för medicin, avdelningen för invärtesmedicin och klinisk nutrition); Linda Ekerljung (Institutionen för medicin, avdelningen för invärtesmedicin och klinisk nutrition & Krefting Research Centre); Jonas Eriksson (Institutionen för medicin, avdelningen för invärtesmedicin och klinisk nutrition & Krefting Research Centre); Jonas Näslund (Krefting Research Centre & Institutionen för medicin, avdelningen för invärtesmedicin och klinisk nutrition); Sigrid Sjölander (-); Eva Rönmark (Krefting Research Centre & Institutionen för medicin, avdelningen för invärtesmedicin och klinisk nutrition); Åslög Dahl (Institutionen för biologi och miljövetenskap); Kenneth Holmberg (-); Göran Wennergren (Institutionen för kliniska vetenskaper, sektionen för kvinnors och barns hälsa, Avdelningen för pediatrik & Krefting Research Centre); Kjell Torén (Institutionen för medicin, avdelningen för samhällsmedicin och folkhälsa); Magnus P Borres (-); Jan Lötvall (Institutionen för medicin, avdelningen för invärtesmedicin och klinisk nutrition & Krefting Research Centre); Bo Lundbäck (Institutionen för medicin, avdelningen för invärtesmedicin och klinisk nutrition & Krefting Research Centre)
Publicerad i:
Clinical and experimental allergy : journal of the British Society for Allergy and Clinical Immunology, Epub ahead of print
ISSN:
1365-2222
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2016
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Sammanfattning (abstract):
To date, most studies of the "allergy epidemic" have been based on self-reported data. There is still limited knowledge on time trends in allergic sensitization, especially among adults.
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Klinisk medicin
Nyckelord:
Allergic sensitization; adults; asthma; epidemiology; farm; skin prick test; specific IgE
Postens nummer:
237135
Posten skapad:
2016-05-31 14:01

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007