transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

The Decline and Fall of the Arab State

Författare och institution:
A. I. Ahram (-); Ellen Lust (Statsvetenskapliga institutionen)
Publicerad i:
Survival, 58 ( 2 ) s. 7-34
ISSN:
0039-6338
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2016
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Sammanfattning (abstract):
The malaise of Arab states was triggered by domestic battles, but made possible by global changes in the nature of sovereignty.
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Statsvetenskap
Nyckelord:
quasi-states, weak states, sovereignty, nation, responsibility, intervention, security, politics, protect, power
Postens nummer:
237129
Posten skapad:
2016-05-31 11:43

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007