transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

A 20-year perspective of in hospital cardiac arrest: Experiences from a university hospital with focus on wards with and without monitoring facilities.

Författare och institution:
Anna Adielsson (-); Thomas Karlsson (Hälsometri); Solveig Aune (-); Stefan Lundin (-); Geir Hirlekar (-); Johan Herlitz (-); Annica Ravn-Fischer (-)
Publicerad i:
International journal of cardiology, 216 s. 194-199
ISSN:
1874-1754
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2016
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Sammanfattning (abstract):
Knowledge about change in the characteristics and outcome of in hospital cardiac arrests (IHCAs) is insufficient.
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Klinisk medicin ->
Kardiologi
Postens nummer:
237123
Posten skapad:
2016-05-31 11:17
Posten ändrad:
2016-08-30 14:16

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007