transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Decay of solutions to the Maxwell equation on the Schwarzschild background

Författare och institution:
L. Andersson (-); Thomas Bäckdahl (Institutionen för matematiska vetenskaper, Chalmers/GU); P. Blue (-)
Publicerad i:
Classical and Quantum Gravity, 33 ( 8 )
ISSN:
0264-9381
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2016
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Sammanfattning (abstract):
A new Morawetz or integrated local energy decay estimate for Maxwell test fields on the exterior of a Schwarzschild black hole spacetime is proved. The proof makes use of a new superenergy tensor H-ab defined in terms of the Maxwell field and its first derivatives. The superenergy tensor, although not conserved, yields a conserved higher order energy current H-ab (partial derivative(t))(b). The tensor Hab vanishes for the static Coulomb field, and the Morawetz estimate proved here therefore yields integrated decay for the Maxwell field to the Coulomb solution on the Schwarzschild exterior.
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
NATURVETENSKAP ->
Fysik
Nyckelord:
Maxwell equation, Schwarzschild, energy estimate, Morawetz estimate, rotating black hole, kerr spacetime, wave-equation, energy, field, spin, perturbations, manifolds, geometry, tensors
Postens nummer:
237120
Posten skapad:
2016-05-31 10:57
Posten ändrad:
2016-06-02 09:09

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007