transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Diabetes och graviditet

Den komplicerade graviditeten

Författare och institution:
Marie Berg (Institutionen för vårdvetenskap och hälsa); Kerstin Berntorp (-); Ulla-Britt Wennerholm (Institutionen för kliniska vetenskaper, sektionen för kvinnors och barns hälsa)
Publicerad i:
Reproduktiv hälsa - barnmorskans kompetensområde. Helena Lindgren et al. Del 2, 18.6, s. 357-368, s. 357-368
ISBN:
978-91-44-09005-4
Publikationstyp:
Kapitel, refereegranskat
Förlag:
Studentlitteratur AB
Förlagsort:
Lund
Publiceringsår:
2016
Språk:
svenska
Sammanfattning (abstract):
Reproduktiv, perinatal och sexuell hälsa är ett självständigt huvudområde knutet till livets början och området för mänsklig reproduktion i ett livscykel- och genusperspektiv. Inom huvudområdet studeras och utvecklas kunskap om den normala processen och dess avvikelser i samband med graviditet, förlossning och nyföddhetsperiod samt föräldraskapets utveckling. Vidare studeras och utvecklas kunskap och teorier om kvinnors reproduktiva hälsa, sexualitet och fertilitetskontroll samt barnmorskans främjande, förebyggande, vårdande och behandlande arbete - med och för - kvinnan, barnet och familjen. Reproduktiv hälsa omfattar barnmorskans verksamhet inom reproduktiv, perinatal och sexuell hälsa. Boken är uppbyggd utifrån ICM:s (International Confederation of Midwives) beskrivning av barnmorskans kompetensområden, och den omfattar även ett webbmaterial med bland annat sammanfattningar i form av bildspel, tester och undervisningsfilmer. Boken riktar sig till barnmorskestudenter och yrkes verk samma barnmorskor samt till övriga hälsoprofessioner verksamma inom reproduktiv hälsa. Reproduktiv hälsa är framtagen i dialog med, och granskad av, vårt vetenskapliga råd. Vi rekommenderar att den används som lärobok i barnmorskeutbildningen fortsättningsvis.
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Klinisk medicin
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Annan medicin och hälsovetenskap
Postens nummer:
237119
Posten skapad:
2016-05-31 10:50

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007