transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

On Warnaar's elliptic matrix inversion and Karlsson-Minton-type elliptic hypergeometric series

Författare och institution:
Hjalmar Rosengren (Institutionen för matematiska vetenskaper, matematik, Chalmers/GU); Michael Schlosser (-)
Publicerad i:
Journal Of Computational and Applied Mathematics, 178 s. 377-391
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2005
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
NATURVETENSKAP ->
Matematik
Postens nummer:
23711
Posten skapad:
2006-12-01 13:26
Posten ändrad:
2014-09-29 09:29

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007