transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Valfri välfärd i teori och praktik. Recension av boken Valfri välfärd. Ett medborgarperspektiv på den svenska välfärdsstaten.

Författare och institution:
Jörgen Lundälv (Institutionen för socialt arbete)
Publicerad i:
Socialmedicinsk tidskrift, ( 2 ) s. 207-209
Publikationstyp:
Artikel, recension
Publiceringsår:
2016
Språk:
svenska
Fulltextlänk:
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Sociologi
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Sociologi ->
Socialt arbete
Nyckelord:
Välfärd, valfri välfärd, valfrihet, Sverige
Postens nummer:
237109
Posten skapad:
2016-05-31 06:07

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007