transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Kunskap och förståelse om sorg. Recension av boken Att möta den som sörjer – flera perspektiv på sorg efter dödsfall.

Författare och institution:
Jörgen Lundälv (Institutionen för socialt arbete)
Publicerad i:
Socialmedicinsk tidskrift, ( 2 ) s. 216-217
Publikationstyp:
Artikel, recension
Publiceringsår:
2016
Språk:
svenska
Fulltextlänk:
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Sociologi
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Sociologi ->
Socialt arbete
Nyckelord:
Sorg, kris, samtal, stöd, Sverige
Postens nummer:
237108
Posten skapad:
2016-05-31 06:05

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007