transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Publiceringsmönster i vetenskapliga tidskrifter i socialt arbete perioderna 2008-2009 och 2013-2014.

Författare och institution:
Jörgen Lundälv (Institutionen för socialt arbete)
Publicerad i:
Socialmedicinsk Tidskrift, ( 2 ) s. 154-164
ISSN:
0037-833X
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2016
Språk:
svenska
Fulltextlänk:
Sammanfattning (abstract):
Publiceringsmönster och vetenskaplig publicering för forskare i socialt arbete har belysts sparsamt inom forskningen. Artikeln fokuserar på vetenskaplig publicering i review-bedömda tidskrifter. Särskilt fokuseras professorerna i socialt arbete och deras publiceringskanaler i vetenskapliga tidskrifter. Totalt har 116 artiklar granskats utifrån förekomst av open access- publiceringar, tidskrifternas karaktär samt publiceringsspråk. Resultatet visar inte på en ökad publicering i internationellt granskade tidskrifter jämfört med den trend som konstateras i forskningspropositionen inom humaniora och samhällsvetenskap. Även om artikelproduktionen har fördubblats under 2000-talet inom samhällsvetenskapen nationellt så kan man inte skönja samma utveckling i studien där det snarare kan beskrivas som konstant över tid. Vidare forskning bör följa upp publiceringsmönstren i ämnet och komparativa studier mellan lärosäten och ämnen skulle vara intressanta. Likaså skulle fortsatt forskning kunna följa olika publiceringsmönster för nydisputerade forskare fram till docentutnämningar utifrån såväl publiceringsfrekvenser och publiceringar i internationella tidskrifter.
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Sociologi
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Sociologi ->
Socialt arbete
Nyckelord:
bibliometri, socialt arbete, vetenskapliga artiklar, Sverige, peer-review-bedömda artiklar
Postens nummer:
237107
Posten skapad:
2016-05-30 21:49

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007