transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Decreasing prevalence of herpes simplex virus-2 antibodies in selected groups of women in Sweden

Författare och institution:
Matilda Berntsson (Institutionen för kliniska vetenskaper, sektionen för onkologi, radiofysik, radiologi och urologi, Avdelningen för dermatologi och venereologi); Petra Tunbäck (Institutionen för kliniska vetenskaper, sektionen för onkologi, radiofysik, radiologi och urologi, Avdelningen för dermatologi och venereologi); Agneta Andersson-Ellström (Institutionen för kliniska vetenskaper, sektionen för kvinnors och barns hälsa); Gun-Britt Löwhagen (Institutionen för kliniska vetenskaper, sektionen för onkologi, radiofysik, radiologi och urologi, Avdelningen för dermatologi och venereologi)
Publicerad i:
Acta Dermato-Venereologica, 89 ( 6 ) s. 623-6
ISSN:
0001-5555
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2009
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Klinisk medicin
Postens nummer:
237104
Posten skapad:
2016-05-30 16:22
Posten ändrad:
2016-05-30 16:24

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007