transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Multigrowth Factor Delivery via Immobilization of Gene Therapy Vectors

Författare och institution:
J. Hao (-); K. C. K. Cheng (-); L. G. Kruger (-); Lena Larsson (Institutionen för odontologi); J. V. Sugai (-); J. Lahann (-); W. V. Giannobile (-)
Publicerad i:
Advanced Materials, 28 ( 16 ) s. 3145-3151
ISSN:
0935-9648
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2016
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Sammanfattning (abstract):
Molecules can be immobilized onto biomaterials by a chemical vapor deposition (CVD) coating strategy. Pentafluorophenolester groups react with amine side chains on antibodies, which can selectively immobilize adenoviral vectors for gene delivery of growth factors. These vectors can produce functional proteins within defined regions of biomaterials to produce customizable structures for targeted tissue regeneration.
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Klinisk medicin
Nyckelord:
bone morphogenetic protein-7, in-vitro, scaffolds, osseointegration, differentiation, microparticles, regeneration, ligament, defects, vivo, Chemistry, Science & Technology - Other Topics, Materials Science, Physics
Postens nummer:
237103
Posten skapad:
2016-05-30 15:50

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007