transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Continuous Hahn functions as Clebsch-Gordan coefficients

Författare och institution:
Hjalmar Rosengren (Institutionen för matematiska vetenskaper, matematik, Chalmers/GU); Erik Koelink (-); Wolter Groenevelt (-)
Publicerad i:
M. E. H. Ismail and E. Koelink (eds.), Theory and Applications of Special Functions - A Volume Dedicated to Mizan Rahman, s. 221-284
Publikationstyp:
Konferensbidrag, refereegranskat
Publiceringsår:
2005
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
NATURVETENSKAP ->
Matematik
Postens nummer:
23709
Posten skapad:
2006-12-01 13:20
Posten ändrad:
2014-09-29 09:29

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007