transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Mellan det angelägna och det svårfångade. En studie av pågående utvecklingsarbete för att förhindra att unga människor rekryteras till miljöer som utövar våld i islams namn

Författare och institution:
Christer Mattsson (Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande); Clara Lebedinski Arfvidson (-); Thomas Johansson (Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande)
Antal sidor:
73
Publikationstyp:
Rapport
Förlag:
University of Gothenburg
Förlagsort:
Göteborg
Publiceringsår:
2016
Språk:
svenska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Utbildningsvetenskap
Postens nummer:
237089
Posten skapad:
2016-05-30 14:43

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007