transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Jason E. Bowman, Untitled (On a day unknown), 2009-10

Författare och institution:
Jason E. Bowman (Akademin Valand)
Publicerad i:
Watched! : surveillence, art and photography. Eds: Louise Wolthers, Dragana Vujanovic, Niclas Östlind, s. 6
ISBN:
978-3-86335-959-1
Publikationstyp:
Kapitel
Förlag:
Verlag der Buchhandlung Walther König
Förlagsort:
Cologne, Germany
Publiceringsår:
2016
Språk:
engelska
Sammanfattning (abstract):
Artists pages in a comprehensive research publication interrogating art and surveillance after 9/11.
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
TEKNIK OCH TEKNOLOGIER ->
Annan teknik ->
Interaktionsteknik
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Juridik
HUMANIORA ->
Konst ->
Bildkonst
HUMANIORA ->
Konst ->
Scenkonst
HUMANIORA ->
Konst ->
Konstvetenskap
Nyckelord:
surveillance, art, queer, re-enactment, photography, court drawing, queer archive.
Postens nummer:
237070
Posten skapad:
2016-05-30 11:56
Posten ändrad:
2016-06-29 08:08

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007