transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Muntlig språkfärdighet i främmande språk – en studie av samspelet mellan lärande, undervisning och bedömning i svensk skolkontext. Presentation av det det nya forskningsprojektet TAL.

Författare och institution:
J. Granfeldt (-); C. Bardel (-); Gudrun Erickson (Institutionen för pedagogik och specialpedagogik); S. Sayehli (-); M. Ågren (-); R. Österberg (-)
Publicerad i:
Lingua, ( 2, 2016 ) s. 14-20
ISSN:
0023-6330
Publikationstyp:
Artikel, övrig
Publiceringsår:
2016
Språk:
svenska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Utbildningsvetenskap
HUMANIORA ->
Språk och litteratur ->
Språkstudier
Postens nummer:
237052
Posten skapad:
2016-05-27 23:08

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007