transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Duality and self-duality for dynamical quantum groups

Författare och institution:
Hjalmar Rosengren (Institutionen för matematik, Chalmers/GU)
Publicerad i:
Algebras and Representation Theory, 7 s. 363-393
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2004
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
NATURVETENSKAP ->
Matematik
Postens nummer:
23704
Posten skapad:
2006-12-01 13:08
Posten ändrad:
2014-09-29 09:29

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007