transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Commentary: Fairness is intuitive

Författare och institution:
Conny Wollbrant (Institutionen för nationalekonomi med statistik); Kristian Ove R. Myrseth (-)
Publicerad i:
Frontiers in Psychology, 7 ( 654 )
ISSN:
1664-1078
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2016
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Psykologi ->
Psykologi (exklusive tillämpad psykologi)
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Ekonomi och näringsliv ->
Nationalekonomi
Nyckelord:
Fairness, Self-Control, Intuition, Decision times, Dictator game
Postens nummer:
237028
Posten skapad:
2016-05-27 14:27
Posten ändrad:
2016-06-03 13:36

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007