transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

An improved energy argument for the Hegselmann-Krause model

Författare och institution:
Anders Martinsson (Institutionen för matematiska vetenskaper, matematik, Chalmers/GU)
Publicerad i:
Journal of Difference Equations and Applications, 22 ( 4 ) s. 513-518
ISSN:
1023-6198
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2016
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Sammanfattning (abstract):
We show that the freezing time of the d-dimensional Hegselmann-Krause model is O(n(4)) where n is the number of agents. This improves the best known upper bound whenever d >= 2.
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
NATURVETENSKAP ->
Matematik
NATURVETENSKAP ->
Matematik ->
Beräkningsmatematik ->
Tillämpad matematik
Nyckelord:
Hegselmann-Krause model, energy, freezing time, spectral gap, algorithms, Mathematics
Chalmers fundament:
Grundläggande vetenskaper
Postens nummer:
237021
Posten skapad:
2016-05-27 14:11
Posten ändrad:
2016-06-22 08:26

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007