transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Models inconsistent with altruism cannot explain the evolution of human cooperation

Författare och institution:
Kristian Ove R. Myrseth (-); Conny Wollbrant (Institutionen för nationalekonomi med statistik)
Publicerad i:
Proceedings of the National Academy of Science of the United States of America, 113 ( 18 ) s. E2472
ISSN:
0027-8424
E-ISSN:
1091-6490
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2016
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Psykologi ->
Psykologi (exklusive tillämpad psykologi)
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Ekonomi och näringsliv ->
Nationalekonomi
Nyckelord:
Altruism, Evolution, Cooperation
Postens nummer:
237006
Posten skapad:
2016-05-27 13:40

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007