transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Nordic Development Studies: Lessons, Pitfalls and Future Directions

Författare och institution:
Wayne Stephen Coetzee (Institutionen för globala studier); Fredrik Söderbaum (Institutionen för globala studier)
Publicerad i:
Strategic Review for Southern Africa, 38 ( 1 ) s. 126-137
ISSN:
1013-1108
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2016
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Fulltextlänk (lokalt arkiv):
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Annan samhällsvetenskap
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Annan samhällsvetenskap ->
Tvärvetenskapliga studier ->
Freds- och utvecklingsforskning
Nyckelord:
Development Studies
Postens nummer:
236993
Posten skapad:
2016-05-27 13:26
Posten ändrad:
2016-05-31 14:57

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007