transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Pedagogisk segregation: Lärarkompetens i den svenska grundskolan ur ett likvärdighetsperspektiv

Författare och institution:
Åse Hansson (Institutionen för pedagogik och specialpedagogik); Jan-Eric Gustafsson (Institutionen för pedagogik och specialpedagogik)
Publicerad i:
Pedagogisk forskning i Sverige, 21 ( 1-2 ) s. 56-78
ISSN:
1401-6788
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2016
Språk:
svenska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Utbildningsvetenskap
Nyckelord:
Lärarkompetens, pedagogisk segregation
Postens nummer:
236981
Posten skapad:
2016-05-27 12:59

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007