transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Översvämningar i Jakarta: att leva med ständigt återkommande katastrofer

Författare och institution:
Jörgen Hellman (Institutionen för globala studier, socialantropologi)
Publicerad i:
Katastrofriskreducering: Perspektiv, praktik, potential, s. 221-240
ISBN:
978-91-44-10613-7
Publikationstyp:
Kapitel
Förlag:
Studentlitteratur
Förlagsort:
Lund
Publiceringsår:
2016
Språk:
svenska
Sammanfattning (abstract):
Jakarta har ett utsatt läge där klimatförändringar och socioekonomiska förändringar också har ökat riskerna för översvämningar. Ett vanligt förekom¬mande resonemang är att människor i drabbade områden får svag ekonomi och större utsatthet som en följd av naturens gång. Vad händer om vi vänder på det resonemanget? Detta kapitel argumenterar för det omvända förhållandet: människors val att bo kvar i dessa områden stärker deras ekonomiska resiliens tack vare solida sociala nätverk och väletablerade arbetsförhållanden som är beroende av just den plats de bor på. Kapitlet belyser också vad deltagande observation bidrar med i förhållande till andra metoder för ökad kunskap kring riskreducering. Analysen visar på vikten av ett helhetsperspektiv på katastrof¬riskreducering, och samverkan mellan politiker och medborgare kring defini¬tionen av risker och vilka de rätta motåtgärderna faktiskt är.
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Sociologi ->
Socialantropologi
Nyckelord:
Översvämningar, Jakarta, risk, resiliens, urbanantropologi
Postens nummer:
236959
Posten skapad:
2016-05-27 08:41

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007