transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

A narrative needs a listener - Waiting as a crucial component in mental health care

Författare och institution:
Elisabeth Punzi (Psykologiska institutionen); Soly Erlandsson (-)
Publicerad i:
Waiting as cultural practice vid universitetet i Paderborn i Tyskland 20-22 maj,
Publikationstyp:
Konferensbidrag, övrigt
Publiceringsår:
2016
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Psykologi
Postens nummer:
236948
Posten skapad:
2016-05-26 14:31
Posten ändrad:
2016-06-17 13:19

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007