transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

The multiple tasks of noun insertion: Definiteness and Gender Allocation in German-Swedish Codeswitching

Författare och institution:
Heike Havermeier (Institutionen för språk och litteraturer)
Publicerad i:
Göteborger Arbeitspapiere zur Sprachwissenschaft, 2016 s. 1-20
ISSN:
1653-9559
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2016
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Fulltextlänk (lokalt arkiv):
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
HUMANIORA ->
Språk och litteratur ->
Jämförande språkvetenskap och lingvistik
HUMANIORA ->
Språk och litteratur ->
Jämförande språkvetenskap och lingvistik ->
Tvåspråkighet
Nyckelord:
Codeswitching, translanguaging, noun insertion, grammatical gender, definitness marking, articles
Postens nummer:
236936
Posten skapad:
2016-05-26 10:30
Posten ändrad:
2016-08-26 13:08

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007