transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Native-born versus foreign-born patients' perception of communication and care in Swedish dental service

Författare och institution:
Minh Olausson (Institutionen för odontologi); Nadya Esfahani (Institutionen för odontologi); Johanna Östlin (Institutionen för odontologi); Catharina Hägglin (Institutionen för odontologi)
Publicerad i:
Swedish Dental Journal, 40 ( 1 ) s. 91-100
ISSN:
0347-9994
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2016
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Klinisk medicin ->
Odontologi ->
Odontologisk beteendevetenskap
Nyckelord:
communication, culture, dental care, satisfaction
Postens nummer:
236926
Posten skapad:
2016-05-25 16:47
Posten ändrad:
2016-06-23 13:28

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007