transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

The Oxford Handbook of Hume

Redaktör(er):
Paul Russell (Institutionen för filosofi, lingvistik och vetenskapsteori)
ISBN:
9780199742844
Antal sidor:
808
Publikationstyp:
Bok med redaktör, refereegranskad
Förlag:
Oxford University Press
Förlagsort:
New York, NY
Publiceringsår:
2016
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
HUMANIORA ->
Filosofi, etik och religion ->
Filosofi
HUMANIORA ->
Filosofi, etik och religion ->
Filosofi ->
Praktisk filosofi
HUMANIORA ->
Filosofi, etik och religion ->
Filosofi ->
Teoretisk filosofi
HUMANIORA ->
Filosofi, etik och religion ->
Etik
Nyckelord:
David Hume, philosophy
Postens nummer:
236923
Posten skapad:
2016-05-25 16:34
Posten ändrad:
2016-05-26 13:46

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007