transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Long-term follow-up of effects of different treatments for dental fear

Författare och institution:
Catharina Hägglin (Odontologiska institutionen); Jesper Lundgren (Psykologiska institutionen); Kajsa H. Abrahamsson (Odontologiska institutionen); Sven G. Carlsson (Psykologiska institutionen)
Publicerad i:
J Dent Res,
Publikationstyp:
Konferensbidrag - refereegranskat abstract
Publiceringsår:
2002
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Klinisk medicin ->
Odontologi ->
Odontologisk beteendevetenskap
Nyckelord:
dental fear, treatment,
Ytterligare information:
The IADR/AADR/CADR 80th General Session (March 6-9, 2002) (San Diego, California) March 6-9, 2002, San Diego, California Abstract nr: 2083
Postens nummer:
236922
Posten skapad:
2016-05-25 16:30

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007