transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Mesoscale ordering in binary aqueous solvents induced by ion size asymmetry

Författare och institution:
Monika Witala (Institutionen för kemi och molekylärbiologi); Sebastian Lages (-); Kim Nygård (Institutionen för kemi och molekylärbiologi)
Publicerad i:
Soft Matter, 12 ( 21 ) s. 4778-4782
ISSN:
1744-683X
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2016
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Fulltextlänk (lokalt arkiv):
Sammanfattning (abstract):
Surprising weak assembly behavior has lately been found in binary aqueous solvents containing antagonistic salt. The underlying mechanism is still under debate, particularly the role of ion size asymmetry. Here we use small-angle X-ray scattering to study the effect of ion size asymmetry on the mesoscale ordering in a binary solvent composed of water and 2,6-dimethylpyridine with added symmetrical quaternary ammonium salt. By systematically elongating the hydrocarbon side-chain lengths, and hence developing cation-to-anion size asymmetry, we provide the first experimental evidence of a gradual build-up of the solvent's mesoscale ordering. These results are in qualitative agreement with model-independent theoretical predictions.
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
NATURVETENSKAP ->
Fysik ->
Den kondenserade materiens fysik ->
Kritiska fenomen (fasövergångar)
NATURVETENSKAP ->
Fysik ->
Den kondenserade materiens fysik ->
Vätskefysik
NATURVETENSKAP ->
Fysik ->
Den kondenserade materiens fysik ->
Mesoskopisk fysik
NATURVETENSKAP ->
Fysik ->
Annan fysik ->
Statistisk fysik
NATURVETENSKAP ->
Kemi ->
Fysikalisk kemi
NATURVETENSKAP ->
Kemi ->
Fysikalisk kemi ->
Yt- och kolloidkemi
Postens nummer:
236910
Posten skapad:
2016-05-25 14:23
Posten ändrad:
2016-08-15 16:04

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007