transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Höj maxstraffet för grooming

Författare och institution:
Marie Eneman (Institutionen för tillämpad informationsteknologi (GU))
Publicerad i:
SVT.SE/OPINION,
Publikationstyp:
Artikel, övrig
Publiceringsår:
2015
Språk:
svenska
Sammanfattning (abstract):
SEXBROTT MOT BARN: ”En höjning av maximistraffet tydliggör att samhället ser allvarligt på fenomenet samtidigt som det kan underlätta för rättsväsendet i det utredande arbetet”, skriver Marie Eneman, Forskare vid Göteborgs universitet De senaste dagarna har SVT belyst det allvarliga fenomenet med vuxnas kontakter med barn i sexuellt syfte som äger rum i digitala miljöer. Att vuxna personer tar kontakt med barn i syfte att senare utnyttja dem sexuellt kallas ofta i vardagligt tal för grooming (efter den engelska benämningen). Termen grooming refererar till en process där den vuxne ofta använder sig av olika teknologiska och sociala strategeier för att vinna barnets förtroende och tillit i syfte att förbereda för sexuella övergrepp mot barnet. Processen kan liknas vid en manipulationsprocess som tidsmässigt kan pågå såväl under en kortare som längre period. Det sexuella utnyttjandet och/eller övergreppen som processen syftar till kan vara av olika slag. Syftet med kontakten kan vara att (1) förbereda för att träffas fysiskt, varvid den vuxne har för avsikt att utsätta barnet för sexuellt övergrepp och/eller (2) att sexuellt utnyttja barnet i den digitala miljön (utan ambitionen att träffas fysiskt) genom att förmå henne eller honom att skicka bilder av sig själva, posera och/eller utföra sexuella handlingar framför en webbkamera mm.
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
NATURVETENSKAP ->
Data- och informationsvetenskap ->
Systemvetenskap, informationssystem och informatik ->
Informationsteknologi
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Sociologi
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Juridik ->
Juridik och samhälle
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Annan samhällsvetenskap
Postens nummer:
236903
Posten skapad:
2016-05-25 12:33

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007