transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Granskning av den rådande svenska blockeringspraktiken gällande barnpornografi

Författare och institution:
Marie Eneman (Institutionen för tillämpad informationsteknologi (GU))
Publikationstyp:
Rapport
Publiceringsår:
2013
Språk:
svenska
Sammanfattning (abstract):
Modern teknologi utmanar som bekant traditionell nationell lagstiftning och är gränsöverskridande till sin karaktär och tar inte hänsyn till geografiska nationella. Ett resultat av detta är att Sverige sedan 2005 tillämpar en blockeringspraktik som syftar till att reducera distribution av barnpornografi. Flertalet svenska Internetleverantörer, ingår idag i detta samarbete med Polisen, och blockerar åtkomstförsök till Internetsidor som Polisen i förväg identifierat innehålla barnpornografi. Gruppen mot sexuella övergrepp mot barn vid IT-brottssektionen, Rikskriminalpolisen i Stockholm. De poliser inom denna grupp som arbetar med blockeringen tar emot tips (tex från andra polisdistrikt, allmänheten och barnrättsorganisationer) om Internetsidor som misstänks innehålla barnpornografi och granskar tipsen. Inom gruppen vid Rikskriminalpolisen gör man således en bedömning av huruvida materialet utgör barnpornografi enligt svensk lagstiftning. Om så är fallet, inkluderas webbadressen på den så kallade blockeringslistan som senare distribueras till de svenska Internetoperatörer som har valt att delta i samarbetet. Detta innebär att det rådande systemet gällande blockering endast inkluderar Internetsidor som Polisen i förväg identifierat innehåller barnpornografi. Alla svenska Internetoperatörer är inte med i samarbetet, men ett antal har valt att delta. Vissa Internetoperatörer har medvetet valt att stå utanför blockeringspraktiken då man värnar om Internets öppenhet och innovationskraft. Att samhället skall göra sitt yttersta för att effektivt bekämpa barnpornografi håller nog de flesta av oss med om. Frågan är dock om blockering kan anses vara en effektiv lösning på problemet samt vilka oönskade konsekvenser och utmaningar praktiken riskerar ge upphov till.
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
NATURVETENSKAP ->
Data- och informationsvetenskap ->
Systemvetenskap, informationssystem och informatik ->
Informationsteknologi
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Juridik ->
Juridik och samhälle
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Juridik ->
Juridik och samhälle ->
Kriminologi
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Annan samhällsvetenskap
Nyckelord:
Internet filtrering, barnpornografi, reglering, Sverige, polisen, Internetoperatörer
Postens nummer:
236901
Posten skapad:
2016-05-25 12:23

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007