transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Validating self-reporting of hearing-related symptoms against pure-tone audiometry,otoacoustic emission, and speech audiometry

Författare och institution:
Sofie Fredriksson (Institutionen för medicin, avdelningen för samhällsmedicin och folkhälsa, enheten för arbets-och miljömedicin); Oscar Hammar (Institutionen för medicin, avdelningen för samhällsmedicin och folkhälsa, enheten för arbets-och miljömedicin); Lennart Magnusson (Institutionen för neurovetenskap och fysiologi, sektionen för klinisk neurovetenskap och rehabilitering); Kim R. Kähäri (Institutionen för neurovetenskap och fysiologi, sektionen för klinisk neurovetenskap och rehabilitering); Kerstin Persson Waye (Institutionen för medicin, avdelningen för samhällsmedicin och folkhälsa, enheten för arbets-och miljömedicin)
Publicerad i:
International Journal of Audiology, 55 ( 8 ) s. 454-62
ISSN:
1499-2027
E-ISSN:
1708-8186
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2016
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Fulltextlänk (lokalt arkiv):
Sammanfattning (abstract):
Objective: To validate self-reported hearing-related symptoms among personnel exposed to moderately high occupational noise levels at an obstetrics clinic. Design: Sensitivity, specificity, and predictive values were calculated for questionnaire items assessing hearing loss, tinnitus, sound sensitivity, poor hearing, difficulty perceiving speech, and sound-induced auditory fatigue. Hearing disorder was diagnosed by pure-tone audiometry, distortion Product otoacoustic emissions, and HINT (Hearing In Noise Test). Study sample: Fifty-five female obstetrics personnel aged 22–63 participated; including 26 subjects reporting hearing loss, poor hearing, tinnitus, or sound sensitivity, and 29 randomly selected subjects who did not report these symptoms. Results: The questionnaire item assessing sound-induced auditory fatigue had the best combination of sensitivity 85% (95% CIs 56 to 100%)and specificity 70% (95% CIs 55 to 84%) for hearing disorder diagnosed by audiometry or otoacoustic emission. Of those reporting sound-induced auditory fatigue 71% were predicted to have disorder diagnosed by otoacoustic emission. Participants reporting any hearing-related symptom had slightly worse measured hearing. Conclusions: We suggest including sound-induced auditory fatigue in questionnaires for identification of hearing disorder among Healthcare personnel, though larger studies are warranted for precise estimates of diagnostic performance. Also, more specific and accurate hearing tests are needed to diagnose mild hearing disorder.
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Medicinska grundvetenskaper
Nyckelord:
Validation, questionnaire, audiometry, ljudtrötthet
Postens nummer:
236900
Posten skapad:
2016-05-25 11:56
Posten ändrad:
2016-07-26 14:42

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007