transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Quantitative and semi-quantitative histopathological examination of renal biopsies in healthy individuals, and associations with kidney function

Författare och institution:
Yael Bar (Institutionen för medicin, avdelningen för samhällsmedicin och folkhälsa, enheten för arbets-och miljömedicin); Lars Barregård (Institutionen för medicin, avdelningen för samhällsmedicin och folkhälsa, enheten för arbets-och miljömedicin); Gerd Sallsten (Institutionen för medicin, avdelningen för samhällsmedicin och folkhälsa, enheten för arbets-och miljömedicin); Maria Wallin (Institutionen för medicin, avdelningen för samhällsmedicin och folkhälsa, enheten för arbets-och miljömedicin); Johan Mölne (Institutionen för biomedicin, avdelningen för patologi)
Publicerad i:
Apmis, 124 ( 5 ) s. 393-400
ISSN:
0903-4641
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2016
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Sammanfattning (abstract):
This study assesed the prevalence of histopathological changes in renal biopsies from healthy individuals, and the association with age, sex and smoking. Donor biopsies from 109 subjects were obtained from living kidney donors, and blood and urine samples were collected together with medical history. All biopsies were scored according to the Banff 97 classification with some modifications. The parameters included in this study were tubular atrophy, interstitial fibrosis, glomerulosclerosis, arteriosclerosis, arteriolohyalinosis and a sclerosis score. An alternative scoring system for tubular atrophy was examined (using 5% rather than <1% as a cut-off for grade 0). Glomerular filtration rate was measured in most cases as chromium ethylenediaminetetra-acetic acid (Cr-EDTA) clearance. Age was a significant predictor for tubular atrophy, fibrosis and sclerosis. Pack-years of smoking increased the risk of tubular atrophy, fibrosis and arteriolohyalinosis. The alternative scoring of tubular atrophy showed a stronger association with smoking, but a weaker association with age, compared with the original one. Limited histopathological changes are common in healthy kidney donors around 50 years of age with normal kidney function. We propose that a cut-off of 5% yields a better definition of grade 0 tubular atrophy compared with the established cut-off of >0%.
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Medicinska grundvetenskaper ->
Cell- och molekylärbiologi ->
Patologi
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Medicinska grundvetenskaper ->
Mikrobiologi inom det medicinska området
Nyckelord:
Living donor, renal biopsy, kidney function, interstitial fibrosis and tubular atrophy, smoking, graft dysfunction, donor kidneys, clearance, inulin, adults, Immunology, Microbiology, Pathology
Postens nummer:
236882
Posten skapad:
2016-05-25 08:36
Posten ändrad:
2016-05-25 08:36

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007