transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Corruption and violations of conservation rules: A survey experiment with resource users

Författare och institution:
Aksel Sundström (Statsvetenskapliga institutionen)
Publicerad i:
World Development, 85 s. 73-83
ISSN:
0305-750X
E-ISSN:
1873-5991
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2016
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Statsvetenskap
Nyckelord:
Corruption, Natural resources, Conservation, Experiment, Governance, Regulations
Postens nummer:
236878
Posten skapad:
2016-05-24 22:13
Posten ändrad:
2016-07-26 13:23

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007