transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Europäische Kommission

Författare och institution:
Andreas Hofmann (Centrum för Europaforskning (CERGU) & Statsvetenskapliga institutionen)
Publicerad i:
Jahrbuch der Europäischen Integration 2014 , s. 109-116
ISBN:
978-3-8487-1931-0
Publikationstyp:
Kapitel
Förlag:
Nomos
Förlagsort:
Baden-Baden
Publiceringsår:
2014
Språk:
tyska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Statsvetenskap ->
Statsvetenskap (exklusive studier av offentlig förvaltning och globaliseringsstudier)
Nyckelord:
European Commission
Postens nummer:
236874
Posten skapad:
2016-05-24 15:32

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007