transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Vik, Marte Lange. 2015. Landskapsdemokrati som metafor og materialitet: Eksempler på landskapspraksiser i møte med den europeiske landskapskonvensjonen

Författare och institution:
Finn Arler (-); Marie Stenseke (Institutionen för ekonomi och samhälle & Institutionen för ekonomi och samhälle, Kulturgeografi); Gunhild Setten (-)
Publicerad i:
Norsk Geografisk Tidsskrift, 70 ( 2 ) s. 128-130
ISSN:
0029-1951
E-ISSN:
1502-5292
Publikationstyp:
Artikel, övrig vetenskaplig
Publiceringsår:
2016
Språk:
norska
Fulltextlänk:
Sammanfattning (abstract):
Doctoral Theses Reviews – Anmeldelser av doktoravhandlinger Vik, Marte Lange. 2015. Landskapsdemokrati som metafor og materialitet: Eksempler på landskapspraksiser i møte med den europeiske landskapskonvensjonen
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Social och ekonomisk geografi
Nyckelord:
doktorsavhandling, review, landskap, Europeiska landskapskonventionen, planering
Ytterligare information:
Doctoral Theses Reviews – Anmeldelser av doktoravhandlinger
Postens nummer:
236859
Posten skapad:
2016-05-24 11:14
Posten ändrad:
2016-05-25 09:16

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007