transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Representativity and co-morbidity: Two factors of importance when reporting health status among survivors of cardiac arrest.

Författare och institution:
Åsa B. Axelsson (Institutionen för vårdvetenskap och hälsa); Katharina S Sunnerhagen (Institutionen för neurovetenskap och fysiologi, sektionen för klinisk neurovetenskap och rehabilitering); Johan Herlitz (-)
Publicerad i:
Resuscitation, 101 s. 44-9
ISSN:
1873-1570
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2016
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Sammanfattning (abstract):
Reports on differences between respondents and non-respondents of out-of-hospital cardiac arrest (OHCA) survivors are sparse. This study compares respondents with non-respondents in a follow-up study of a consecutive sample of OHCA survivors and describes the relation between respondents' self-reported morbidity and health.
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Klinisk medicin ->
Kardiologi
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Hälsovetenskaper ->
Folkhälsovetenskap, global hälsa, socialmedicin och epidemiologi ->
Epidemiologi
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Hälsovetenskaper ->
Omvårdnad
Postens nummer:
236851
Posten skapad:
2016-05-24 08:15

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007