transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Lesing og teknologiske grensesnitt: noen refleksjoner omkring behovet for tverrvitenskapelighet

Författare och institution:
Roger Säljö (Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande & Linnécentret for forskning om lärande (LinCS)); Anne Mangen (-)
Publicerad i:
Norsk Pedagogisk Tidskrift, 100 ( 2 ) s. 115-127
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2016
Språk:
norska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Utbildningsvetenskap
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Utbildningsvetenskap ->
Pedagogik
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Utbildningsvetenskap ->
Pedagogiskt arbete
Nyckelord:
informationsteknologi och lärande, läsning och IT
Postens nummer:
236843
Posten skapad:
2016-05-23 16:26
Posten ändrad:
2016-09-05 16:46

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007