transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

How Do Swedish Student Teachers Assess their Own Writing Skills in English as a Foreign Language? A Pilot Study

Författare och institution:
Anne Dragemark Oscarson (Institutionen för didaktik och pedagogisk profession)
Publicerad i:
International Journal of Arabic-English Studies (IJAES), 16 s. 7 - 20
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2016
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Utbildningsvetenskap
HUMANIORA ->
Språk och litteratur
Nyckelord:
self-assessment, EFL, CEFR, writing, higher education
Postens nummer:
236840
Posten skapad:
2016-05-23 14:36

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007