transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Transition to Retirement: The Importance of Psychological Resources

Författare och institution:
Isabelle Hansson (Psykologiska institutionen); Sandra Buratti (Psykologiska institutionen); Anne Ingeborg Berg (Psykologiska institutionen); Boo Johansson (Psykologiska institutionen)
Publicerad i:
Forte Talks, Stockholm, Sweden, March 8-9,
Publikationstyp:
Konferensbidrag, poster
Publiceringsår:
2016
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Psykologi
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Annan samhällsvetenskap ->
Övrig annan samhällsvetenskap ->
Äldre och åldrande
Ytterligare information:
http://talks.forte.se/2016/
Postens nummer:
236838
Posten skapad:
2016-05-23 13:35
Posten ändrad:
2016-05-30 14:28

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007