transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Ethical Competence As Displayed in Nordic Policy Documents, Contribution to Symposium: Osbeck, C., Sporre, K., Franck, O., Lilja, A. & Tykesson, J. (2016) What may be learnt in ethics? Varieties of conceptions of ethical competence to be taught in compulsory school. Symposium: Diskutant R. Thornberg. NERA Helsinki 9th – 11th of March 2016, Social Justice, Equality and Solidarity in Education.

Författare och institution:
Olof Franck (Institutionen för didaktik och pedagogisk profession)
Publicerad i:
http://blogs.helsinki.fi/nera-2016/files/2014/09/Abstracts_NERA2016.pdf,
Publikationstyp:
Konferensbidrag - refereegranskat abstract
Publiceringsår:
2016
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Utbildningsvetenskap ->
Didaktik
HUMANIORA ->
Filosofi, etik och religion ->
Etik
Nyckelord:
ethical competence, didactics, policy documents
Postens nummer:
236823
Posten skapad:
2016-05-23 10:25
Posten ändrad:
2016-06-01 11:01

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007