transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Klostrens upplösning i Lundastiftet under reformationstiden

Författare och institution:
Martin Berntson (Institutionen för litteratur, idéhistoria och religion)
Publicerad i:
Stig Alenäs, Ingmar Brohed & Anna Minara Ciardi (red.), Lunds stift i världen. Från mission till emigration , s. 29-57
ISBN:
9789163904424
Publikationstyp:
Kapitel
Förlag:
Stiftshistoriska sällskapet i Lunds stift
Förlagsort:
Lund
Publiceringsår:
2016
Språk:
svenska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
HUMANIORA ->
Historia och arkeologi ->
Historia
HUMANIORA ->
Filosofi, etik och religion ->
Religionsvetenskap ->
Kyrkovetenskap
HUMANIORA ->
Filosofi, etik och religion ->
Religionsvetenskap ->
Kyrkohistoria
Ytterligare information:
Serie: Årsbok / Stiftshistoriska sällskapet i Lunds stift, 1404-8515
Postens nummer:
236817
Posten skapad:
2016-05-22 23:40
Posten ändrad:
2016-05-25 16:09

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007