transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Bertil Nilsson: forskaren och läraren

Författare och institution:
Martin Berntson (Institutionen för litteratur, idéhistoria och religion)
Publicerad i:
Martin Berntson & Anna Minara Ciardi (red.), Kyrklig rätt och kyrklig orätt : kyrkorättsliga perspekti : festskrift till professor Bertil Nilsson , s. 11-17
ISBN:
9789175807928
Publikationstyp:
Artikel, övrig vetenskaplig
Förlag:
Artos
Förlagsort:
Skellefteå
Publiceringsår:
2016
Språk:
svenska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
HUMANIORA ->
Filosofi, etik och religion ->
Religionsvetenskap ->
Kyrkovetenskap
HUMANIORA ->
Filosofi, etik och religion ->
Religionsvetenskap ->
Kyrkohistoria
Ytterligare information:
Serie: Bibliotheca theologiae practicae, 0519-9859 ; 97
Postens nummer:
236816
Posten skapad:
2016-05-22 23:38
Posten ändrad:
2016-07-05 15:23

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007